پیام رسان

پیام رسان یا مسنجر به فضایی گفته می شود که در آن امکان گفتگو و انتقال پیام بین دو نفر یا به صورت گروهی فراهم شود.شرکت هوش مصنوعی لیان اولین ارائه دهنده سرویس پیام رسان در حوزه آموزش است که توسط شبکه های صدا سیما همچون شبکه خبر نیز قرار گرفته است،تجربه شرکت هو