سامانه مدیریت آموزشی (LMS) اتد پلاس

App Phone
Phone App

آزمون آنلاین قابل راستی آزمایی

چقدر خوب میشد که دانش آموزان قبل از شروع کلاس و بر اساس یک الگوی استاندارد به محتوای آموزشی دسترسی پیدا میکرند،به طور مثال شب قبل از شروع کلاس ویدیوی مربوط به این درس برای دانش آموز ارسال میشد،حتی چقدر خوب بود که این اطلاعات برای معلمان نیز ارسال شود،از همه مهمتر چقدر مناسب بود که بر اساس یک طرح جامع و استاندار تمام محتوای آموزشی درسی ایجاد میشد،شرکت هوش مصنوعی لیان با بکارگیری خلاقیت های درون سازمانی و بر اساس الگو های استاندارد وزارت آموزش و پرورش بر مبنای بودجه بندی و طرح درس و با بکارگیری 70 معلم شناخته شده مقاطع اول تا دوازدهم اقدام به تولید محتوا بر مبنای بودجه بندی آموزشی نموده و بر اساس کلاس بندی صورت گرفته در نرم افزار و بصورت هوشمند محتوا های آموزشی روز آینده هر درس برای دانش آموزان ارسال میگردد

Phone App

محتوای هوشمند مبتنی بر طرح درس

چقد ر خوب میشد که دانش آموزان قبل از شروع کلاس و بر اساس یک الگوی استاندارد به محتوای آموزشی دسترسی پیدا میکرند،به طور مثال شب قبل از شروع کلاس ویدیوی مربوط به این درس برای دانش آموز ارسال میشد،حتی چقدر خوب بود که این اطلاعات برای معلمان نیز ارسال شود،از همه مهمتر چقدر مناسب بود که بر اساس یک طرح جامع و استاندار تمام محتوای آموزشی درسی ایجاد میشد،شرکت هوش مصنوعی لیان با بکارگیری خلاقیت های درون سازمانی و بر اساس الگو های استاندارد وزارت آموزش و پرورش بر مبنای بودجه بندی و طرح درس و با بکارگیری 70 معلم شناخته شده مقاطع اول تا دوازدهم اقدام به تولید محتوا بر مبنای بودجه بندی آموزشی نموده و بر اساس کلاس بندی صورت گرفته در نرم افزار و بصورت هوشمند محتوا های آموزشی روز آینده هر درس برای دانش آموزان ارسال میگردد

Phone App Phone App

پیام رسان آموزشی

ارسال و دریافت محتوای های مختلف شامل ویدیو،فایل های مختلفی نیاز به بستر مناسبی دارد که هم امنیت مخاطب را حفظ نماید و هم سرعت و دقت مناسبی در ارسال و دریافت داده ها داشته باشد ،این پیام رسان باید جزئی از سازو کار سیستم جامع باشد که در کنار سایر امکانات فرایند ارسال محتوا ها نیز انجام پذیرد،پیام رسان اتد که از سال 94 فعالیت خود را آغاز کرده و اولین پیام رسان آموزشی کشور میباشد،که تمام امکانات لازم برای بکارگیری یک پیام رسان آموزشی را دارا میباشد