ارسال پیامک نمرات

اساتید بعد از برگزاری هر آزمون یا فعالیتی می توانند نمرات آزمون را در اپلیکیشن ثبت کرده و نمرات را برای خانواده ها به صورت پیامک ارسال کنند.

Phone App

تحلیل و نمودار نمرات

تمام نمراتی که از طریق پنل مدیریت یا اپلیکیشن استاد ارسال می شود همگی در سیستم آموزشی ذخیره و تبدیل به کارنامه می شود. این کارنامه با قابلیت بالای آنالیز دانش آموزان به صورت انضباطی و تحصیلی تحت نظارت استانداردهای آموزش و پرورش و تعیین ربطه در کلاس و رتبه در پایه متناسب با نمرات ثبت شده دانش آموز می باشد.

Phone App

کارنامه تحلیلی

هدف اصلی هر آزمونی،شناخت توانایی ها و نقاط ضعف است.هر کارنامه ای گویای نکات مهمی است که با درک صحیح آن می توانیم به کارنامه های بهتری درآینده دست یابیم.

Phone App

نموادر مقایسه ای

مدرسه به عنوان خانواده ای پویا و در حال پیشرفت مداوم،همواره نیازمند نظارت و سنجش پیوسته است و مدیر مدرسه به عنوان فردی که بیشترین مسولیت را در این زمینه دارست نیازمند داشتن اطلاعاتی دقیق و کاربردی است. این سیستم ضمن دارا بودن قابلیت گزارش گیری (گزارشات نموداری) امکان مقایسه بسیاری از شاخص های مهم آموزشی و روند پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را به سادگی هر چه تمام تر در اختیار مدیران این مدارس قرار می دهد. ضمن آنکه در سامانه گزارشات نموداری علاوه بر مدیر ،سایر افراد از قبیل معلمین ، دانش آموزان و والدین آن ها نیز امکان مشاهده نمودارها و گزارشات مربوط به خود را خواهند داشت.

Phone App